Er zijn 2 mogelijkheden om Runningtherapie te volgen:

  • individueel: hiervan bedragen de kosten 450,- voor 10 sessies.
  • groepsverband: hiervan bedragen de kosten 225,-. voor 10 sessies. Groepen van maximaal 5 personen.

Sessies zijn inclusief intakegesprek, monitoring van vooruitgang door middel van vragenlijsten en 2 evaluatiegesprekken.

Pakket kan in onderlinge overeenstemming worden aangepast. 

 

Runningtherapie wordt momenteel vergoed op de onderstaande manieren:

 

1. Zorgverzekeraars die Runningtherapie vergoeden:

  • De Friesland
  • ONVZ
  • CZ  (als Runningtherapie onderdeel uitmaakt  van beweegplan zie voor de voorwaarden website CZ)
  • Zorg en Zekerheid (tot een maximum van E 150,- bij aanvullende polis)

     Sla voor de volledigheid uw polisvoorwaarden wat betreft vergoedingen erop na voor u start met Runningtherapie.

 

2. Ontvangt u momenteel PGB dan kan Runningtherapie hieruit worden gefinancierd.

 

3. Werkgever: Bij (deels) arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid dat de werkgever bereid is om Runningtherapie te financieren als deel               van het re-integratieplan. Bij stressgerelateerde klachten kan Runningtherapie als preventieve maatregel worden ingezet.